Status #12612

#1 Qomunity ProjeQt : CNBS 1 people / 3 months [...]


Klentnice
via Coeo
#1 Qomunity ProjeQt : CNBS
1 people / 3 months start-up
3 hrs/ week
*************
Simple version : 2.51 EUR/ day profit
Advanced version x10 : 25 EUR / day profit

PaQoWo
Jeden člověk, bude 3 měsíce pěstovat plodiny, kde 1 zůstane jemu, 1 se poskytne na zdravotní účely a 3 budou použity na prodej pro turisty profit z prodeje jde celý pro komunitu, Kredit pro lidi
Wednesday 8 June 2016, 21:07:11
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 The Solutions Revolution
The Solutions Revolution is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap