Status #13638

Strach je nejsilnějším prostředkem manipulace. Nástrojem mocných – slabostí ovládaných. [...]


Hořice
via Ubuntu - Czech Republic
Strach je nejsilnějším prostředkem manipulace. Nástrojem mocných – slabostí ovládaných. Je přímo určujícím faktorem, který rozhoduje.
STRACH
http://prvopodstata.com/2016/…
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 The Solutions Revolution
The Solutions Revolution is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap