Status #13746

Vyvstalo tady několik otázek ohledně aktivity UBUNTU komunity v ČR. Tady [...]


Podhorní Újezd a Vojice
via Ubuntu - Czech Republic - Morava
Vyvstalo tady několik otázek ohledně aktivity UBUNTU komunity v ČR.
Tady jsou základní informace ve zkratce:

1. Proběhly již 2 setkání příznivců myšlenek UBUNTU

2. Na druhém setkání vznikla rada starších o sedmi členech v čele s náčelníkem, mou maličkostí, která má na starost mimo jiné i komunikaci s michaelem

3. Právě probíhá proces založení neziskové organizace, abychom měli v ČR právní formu

4. Pracuje se na webových stránkách, které budou sloužit mimo jiné i pro aktivní komunikaci mezi námi

5. Přemýšlíme o možných projektech  – bude se řešit na dalším setkání, jakmile bude založen spolek, pustíme se do praktických projektů

6. Jeden člen rady starších uvažuje o zakoupení pozemku na severu pro účely založení malé UBUNTU komunity v praxi

7. Jsou srdečně vítání nově příchozí pro aktivní spolupráci při realizaci myšlenek UBUNTU

8. Jakmile budou spuštěné webové stránky, bude možné se přihlásit touto cestou, zatím se prosím hlaste na email: [email protected]

9. Ve středu 6.7. se sejdeme na přednášce ohledně legální cesty, jak se bránit v oblasti právního systému, která se bude konat v podvečerních hodinách, místo bude ještě upřesněno, buď Řevnice nebo Praha.

10. Kdo má zájem jak o přednášku, tak i o seznámení se ostatními, pište na již zmíněný email, pojedeme z různých koutů země, třeba vás někdo může nabrat po cestě

11. Tímto děkuji všem ubunťákům, kteří se již zapojili do aktivní činnosti a těším se na setkání s vámi ostatními
Michaela M
děkujeme za informace...
Wednesday 29 June 2016, 09:03:19
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 The Solutions Revolution
The Solutions Revolution is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap