Status #13812

Pozvánka: 60 lidí si před třiceti lety koupilo starý statek, [...]


Střelské Hoštice
via Ubuntu - Czech Republic
Pozvánka: 60 lidí si před třiceti lety koupilo starý statek, založili sdružení na ochranu přírody a alternativní metodou HOMA pěstují a prodávají zeleninu. Budu tam v červenci na setkání, pokud neumíte německy můžu vám překládat: http://nwoo.org/2016/05/…
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 The Solutions Revolution
The Solutions Revolution is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap