Status #13881

na placeném a velmi kvalitním ! webu Jardy Chvátala najdete [...]


Habřina
via Ubuntu - Czech Republic
na placeném a velmi kvalitním ! webu Jardy Chvátala najdete celý video seriál speciálně věnovaný ubuntu hnutí a přednášené workshopy Michaelem Tellingerem - doporučuji shlédnout! http://matrix-2001.cz/clanek-d…
jirka
přesně tak, upozorňoval jsem na to již na naší schůzce na Vyšehradě :)
Thursday 30 June 2016, 23:41:31
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 The Solutions Revolution
The Solutions Revolution is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap